Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Veico Oy (y-tunnus 1702233-7)

Kukkainniementie 9

42700 Keuruu

Puhelin: +358 14 720672

Sähköposti: veico@veico.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saana Ruuttunen

Veico Oy

Kukkainniementie 9

42700 Keuruu

Puhelin: +358 14 720672

Sähköposti: veico@veico.fi

 

3. Rekisterin nimi

Veico Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää nimen ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa rekisteriin kerätään asiakkailta itseltään.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Veico Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Veico Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään Veico Oy:n omissa tietojärjestelmissä. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan tietoja käsittelevällä henkilökunnalla.

 

10. Oikeus tarkastaa ja korjata tiedot sekä oikeus kieltää suoramainonta

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramainonnasta.

Yhteydenotot tulee osoittaa Veico Oy:n asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteeseen veico@veico.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Veico Oy, Kukkainniementie 9, 42700 Keuruu.